Про фонд / Оголошення / Про проведення акредитації страхових компаній з страхування будівельно-монтажних ризиків

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» оголошує про проведення акредитації страхових компаній з добровільного страхування будівельно-монтажних робіт на весь період спорудження житла (або добровільного страхування майна на гарантійний термін експлуатації об’єкта фінансування).

Основні вимоги до страховиків, істотні умови договорів страхування та порядок здійснення акредитації

На весь період будівництва житла здійснюється добровільне страхування ризиків будівельно-монтажних робіт або, на гарантійний термін експлуатації об’єкта фінансування, - добровільне страхування майна від ризиків випадкового пошкодження або знищення внаслідок аварій або аварійних явищ.

1. Основні вимоги до договорів страхування.

Страховими випадками за договорами добровільного страхування ризиків будівельно-монтажних робіт або добровільного страхування майна на гарантійний термін експлуатації об’єкта фінансування є майнові збитки, пов’язані з пошкодженням та/або знищенням (втратою) застрахованого м айна внаслідок пожежі, стихійних явищ аварій, протиправних дій третіх осіб тощо.

Страхові ризики встановлюються конкретним договором страхування, при цьому істотними умовами типового договору вказаних видів страхування є визначення вигодонабувачем громадян, що фінансували будівництво доступного житла та отримали державну підтримку або позичальників Фонду за кредитними програмами, які набули майнові права на об’єкт фінансування, а також визначення строку дії договору страхування: у разі страхування ризиків будівельно-монтажних робіт – на період проведення будівельно-монтажних робіт, у разі страхування майна на гарантійний термін експлуатації об’єкта фінансування – на гарантійний термін експлуатації об’єкта фінансування.

В договорах страхування повинні бути відсутні умови про те, що страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі ненадання інших, непередбачених договором страхування документів, на вимогу страховика.

В договорах страхування повинні вказуватись конкретні строки прийняття рішення про виплату (відмову у виплаті) страхового відшкодування, а також конкретні строки виплати страхового відшкодування.

2. Страхові компанії, які здійснюють операції страхування та які мають бажання отримати акредитацію в Фонді повинні відповідати наступним основним вимогам:

- мати ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України) на здійснення необхідних видів страхування;

- мати стійкий фінансовий стан та здійснювати беззбиткову діяльність протягом останнього року;

- мати досвід роботи із добровільного страхування майна від ризиків випадкового пошкодження або знищення внаслідок пожежі, стихійних явищ аварій, протиправних дій третіх осіб не менше 5 років;

- мати розгалужену систему регіональних підрозділів, філій, відділень, представництв, інших структурних підрозділів;

- відносно страховика не повинно буди порушено справи про банкрутство;

- до страховика протягом останнього року не повинні бути застосовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходи впливу.

3. Додатковими критеріями, що також впливають на прийняття позитивного рішення акредитації страхової компанії є:

- багаторічний досвід роботи на ринках фінансових послуг;

- співпраця з державними та/або комунальними підприємствами, установами, організаціями;

- участь у загальнодержавних та/або місцевих програмах;

- участь в об’єднаннях страховиків;

- практичний досвід перестрахування (ретроцесії, облігаторного, пропорційного, пріоритетного тощо);

- практичний досвід здійснення страхування за будь-якими державними та/або місцевими програмами;

- практичний досвід здійснення страхування за програмами, які реалізує Фонд та/або регіональні управління/іпотечний центр в м. Києві та Київській області Фонду;

- наявність документів компетентних органів про присвоєння рейтингу фінансової стійкості.

4. Для акредитації страхової компанії подається наступний перелік документів:

4.1. Клопотання страхової компанії на акредитацію, яке складається на фірмовому бланку страхової компанії в довільній формі, в якій страхова компанія надає згоду щодо проведення її акредитації та підтверджує дотримання умов здійснення страхування відповідно до встановлених Фондом вимог;

4.2. Належним чином засвідчені копії установчих документів з усіма змінами та доповненнями;

4.3. Належним чином засвідчені копії ліцензій та дозволів на здійснення відповідного виду страхування;

4.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з відомостями (оригінал);

4.5. Довідка уповноваженого органу про відсутність порушення відносно страховика справи  про банкрутство (оригінал);

4.6. Належним чином засвідчені копії бухгалтерської звітність на останню звітну дату, в тому числі згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України) на останню звітну дату;

4.7. Довідка податкового органу про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент подання клопотання (оригінал);

4.8. Належним чином засвідчені копії правил страхування за відповідним видом страхування;

4.9. Належним чином засвідчена копія типової форми договору страхування за відповідним видом страхування з істотним умовами визначеними Фондом;

4.10. Довідка в довільній формі про досвід роботи із відповідного виду страхування;

4.11. Актуарний розрахунок обґрунтування запропонованих страхових тарифів та франшиз за відповідним видом страхування;

4.12. Інші документи, що підтверджують відповідність страховика вимогам встановленим Фондом (п. 2- 3 Порядку)

Усі документи повинні надаватися в оригіналах або копіях, завірених підписами керівництва та печаткою страхової компанії.

5. Фонд може додатково витребувати інші документи, необхідні для ідентифікації та перевірки страхової компанії, встановлення за необхідності граничного розміру ліміту страхового ризику на страхову компанію тощо.

версія для друку