Єдиний реєстр

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Державна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки передбачає запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – Реєстр).

За дорученням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – Держателя Реєстру, Держмолодьжитло, виконуючи функції Адміністратора Реєстру, починаючи з 2011 року вживає заходи щодо організації робіт по формуванню та функціонуванню Реєстру, як автоматизованої інформаційної системи збирання, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про відповідних громадян.

За період 2011 – 2014 років проведена робота щодо формування Реєстру та вжито наступні заходи:

- підготовлено нормативну базу для забезпечення формування Реєстру;

- розроблено форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- розроблено автоматизовану систему Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - АС ЄДРКО);

- організовано облаштування приміщення, в якому розміщується центральна підсистема АС ЄДРКО;

- в рамках реалізації проекту організовано облаштування робочих місць реєстраторів, придбано необхідне устаткування та програмне забезпечення для їх належної роботи;

- створено Комплексну систему захисту інформації (далі – КСЗІ) центральної підсистеми АС ЄДРКО та розроблено типове організаційно-технічне рішення КСЗІ для місцевого рівня;

- проведено державні експертизи КСЗІ центральної підсистеми АС ЄДРКО та автоматизованих робочих місць реєстраторів місцевого рівня;

- організовано підключення АС ЄДРКО до Національної системи конфіденційного зв’язку;

- проведено навчання співробітників управління адміністрування єдиного реєстру громадян Держмолодьжитла та реєстраторів, а також додатково - працівників регіональних управлінь/Іпотечного центру Держмолодьжитла, які мають право заміщати реєстраторів, у випадку їх тимчасової відсутності (відпустка, захворювання та ін.).

- розроблено спеціалізоване програмне забезпечення для ведення квартирного обліку, заповнення Форм та автоматизації процесу внесення інформації до Реєстру АРМ-квартвідділ, яке, за дорученням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, безкоштовно надається всім органам, що ведуть квартирний облік громадян, бажаючим встановити зазначене програмне забезпечення.

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за поданням органів, що ведуть квартирний облік, було сформовано у вересні 2013 року.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.11.2013 року № 533 внесено зміни до наказу від 17.05.2011 року № 47 щодо затвердження оновленої форми подання інформації до Реєстру.

Таким чином, до Реєстру можуть бути внесені Форми з інформацією про громадян, які  перебувають на різних обліках:

- облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу;

- облік громадян України, які користуються правом на отримання соціального житла;

- окремий квартирний облік депортованих осіб.

Крім цього, до оновленої Форми можуть бути внесені дані в знеособленому вигляді, якщо вони містять відомості про особовий склад органів, які відповідно до чинного законодавства здійснюють оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та становлять державну таємницю.

Для забезпечення доступу до статистичної інформації, яка міститься у Реєстрі, представників органів виконавчої влади, здійснення громадського контролю та підвищення рівня поінформованості суспільства про реалізацію державної політики у сфері забезпечення громадян житлом, було створено веб-сайт, на якому відображаються:

- кількісні показники про громадян, в розрізі регіонів та органів, які ведуть квартирний облік, в розрізі категорій пільг та регіонів,  в розрізі регіонів та часу перебування на квартирному обліку,

- кількість громадян у списку, які користуються правом на першочергове та позачергове одержання житла, яких внесено до Реєстру, в розрізі регіонів та часу перебування у цьому списку;

- інша загальна інформація стосовно його функціонування.

По всім громадянам, які поновили дані та перереєструвались за місцем перебування на квартирному обліку, заповнені Форми та надані регіональним управлінням Держмолодьжитла і внесені до Реєстру.

Станом на 31 грудня 2014 року внесено до Реєстру 320 тис. Форм, що складає   30 % від кількості громадян, які перебували на квартирному обліку за статистичними даними на 01.01.2014 року.

Вжиті заходи Мінрегіоном та Держмолодьжитлом щодо впровадження Реєстру надали змогу активізувати роботу органів, що ведуть квартирний облік, по перевірці облікових даних громадян та їх перереєстрації.

Так, знято з обліку більше 290  тисяч громадян, які не підтвердили право перебувати на квартирному обліку.

Вжиті Держмолодьжитлом заходи дозволили забезпечити з жовтня 2013 року повноцінне функціонування Реєстру, у тому числі:

- збирання, накопичення, збереження, обробку, захист даних, що містяться у Реєстрі, включення додаткової інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов та виключення з Реєстру інформації про громадян, які відповідно до законодавства втратили право на поліпшення житлових умов та зняті з квартирного обліку, з поданими Формами;

- систематичне внесення до Реєстру у повному обсязі інформації і змін відповідно до Форм, а також узагальнення інформації та звітності згідно із затвердженою формою ЄДРКО-1.

У зв’язку із зменшенням призначень загального фонду Державного бюджету на організацію функціонування Реєстру з 30 червня 2014 року звільнено за скороченням 27 реєстраторів регіональних управлінь Держмолодьжитла.

Тому, з 30.06.2014 внесення до Реєстру даних про громадян було призупинено.

На виконання доручень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробником АС ЄДРКО встановлено оновлене програмне  забезпечення на програмно-апаратні комплекси  АРМ-оператора м. Києва та Київської області, яке містить пропорційно розподілений список баз даних регіонів України.

Таким чином, з жовтня по 31 грудня 2014 року внесення до Реєстру даних про громадян, які перебувають на квартирному обліку в органах виконавчої влади, виконавчих органах рад, підприємствах, установах та організаціях, розташованих в інших регіонах України, здійснювалось реєстратором через програмно-апаратні комплекси АРМ-оператора м. Києва та Київської області у випадках надання цим громадянам житла, їх участі у житлових програмах тощо.

У зв’язку з відсутністю фінансування функціонування Реєстру на 2015 рік скорочено працівників, які забезпечували супроводження автоматизованої системи ЄДРКО та мали доступ до приміщень, в яких знаходяться вузли Центрального і Місцевого рівня,.

Також, з 31.12.2014 року зупинено внесення даних громадян до Реєстру та видачу інформації про перебування їх у Реєстрі в  зв’язку із звільненням реєстратора Іпотечного центру в м. Києві та Київській області Держмолодьжитла.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» від 09.04.2015 року № 320-VIII внесено зміни до статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», згідно з якими місцевим державним адміністраціям надано повноваження здійснювати заходи щодо ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Відповідні повноваження місцеві державні адміністрації набули з 1 вересня 2015 року.

За дорученням Мінрегіону до нормативного врегулювання актів адміністрування Реєстру відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Держмолодьжитло забезпечувало роботу Реєстру в обмеженому режимі до 10 листопада 2015 року.
Видача інформації про перебування громадян у Реєстрі, які перебувають на квартирному обліку в органах виконавчої влади, виконавчих органах рад, підприємствах, установах та організаціях, розташованих  у всіх регіонах України та за поданням органів квартобліку внесені до Реєстру, до 10 листопада 2015 року здійснювалося реєстратором через програмно-апаратні комплекси АРМ-оператора м. Києва та Київської області.

04.01.2016 року в переліку актів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, оприлюднена постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 1142, якою внесені зміни до постанови  Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 року № 238.
Відповідно до змін, внесених до постанови КМУ від 11.03.2011 року          № 238, адміністратором Реєстру визначено Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 1142 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року  № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  здійснюються заходи щодо передачі від Держмолодьжитла автоматизованих робочих місць реєстраторів та іншого майна,  придбаного за  кошти Державного бюджету України на формування Реєстру, обласним і Київській міській державним адміністраціям та Мінрегіону.
На теперішній час, перелік основних засобів та іншого майна для передачі місцевим державним адміністраціям погоджено місцевими державними адміністраціями, Фондом державного майна України та Міністерством фінансів України.


 

версія для друку