Анонси, виступи

Виступ Голови Правління Фонду Леоніда Рисухіна на круглому столі «Діяльність молодіжних житлових комплексів: сорокарічний досвід (правові та соціально-практичні аспекти молодіжного житлового будівництва)»

Насамперед, хочу подякувати Асоціації «Укрмолодьжитло» за ініціативу відзначення цієї дати та за наполегливу, цілеспрямовану системну діяльність всі ці роки. Ми почули: саме Асоціація МЖК свого часу ініціювала ідею створення Фонду, та й самого механізму пільгового кредитування.

І символічно, що Оргкомітет саме зараз ініціює проведення цього круглого столу в умовах, коли державні контролюючі органи констатують, що започаткована у 2002 році програма не дала очікуваних результатів та не вирішила житлових проблем соціально незахищених категорій молоді. Коли зведення нанівець з 2005 по 2009 рік фінансування з загального фонду Держбюджету поступово відновлюється, але ці обсяги не дають принципових зрушень з точки зору масового забезпечення молоді житлом. Коли програма не просто затупцювала на місці, а по багатьом показникам взагалі мінусує!

У той же час, можна констатувати: в Державі створено унікальний інструмент, яким є Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Завдяки цьому інструменту, як вже відмічалося, житло за державної підтримки отримало понад 28 тис. молодих сімей, а Фондом напрацьовано досвід реалізації різних механізмів надання такої державної підтримки. Фонд, як потужна державна спеціалізована фінансова установа, має розгалужену мережу - у кожній області є регіональні управління – і на сьогодні укомплектований достатньою кількістю фахівців відповідного рівня.

Так, останнім часом у його діяльності накопичилась певна частка проблем, над вирішенням яких працює Правління Фонду за підтримки спостережної ради та Мінрегіонбуду.

Але можливості цього інструменту далеко не вичерпані, і саме зараз на часі відпрацювати нові, та вдосконалити існуючі механізми, і мабуть доцільно це визначити на законодавчому рівні.

Думаю, головне, що нам потрібно взяти з досвіду МЖК: це надзвичайні здібності до розвитку, до вдосконалення, до постійного упереджуючого ініціювання нових пропозицій на заміну застарілих механізмів.

Що мається на увазі?

Прийшов час створити зрозумілу молодій сім’ї багатоваріантну систему, яка б дозволяла в залежності від можливостей сімейного доходу для різних категорій молоді мати доступ до різних механізмів отримати житло за державної підтримки:

  • чи то за рахунок пільгового кредитування;
  • чи то за допомоги державної субсидії;
  • чи то за рахунок доступного іпотечного кредиту;
  • чи то без набуття права власності – отримати можливість офіційного найму житлового приміщення.


Визначення категорій молодих громадян, які мають право на забезпечення житлом за рахунок державної підтримки, доцільно визначити на законодавчому рівні, з урахуванням майнового стану, наявності приватизованого житла, задекларованого доходу, сімейного стану, зокрема, наявність дітей, а також можливих преференцій, встановлених державою для тих чи інших категорій з огляду на суспільні інтереси. Потрібно визначити види державної підтримки (кредитування, субсидії, можливість комбінування тощо) та стійкі, прогнозовані у часі джерела фінансування, а молоді громадяни, у будь-якому випадку, повинні бути зареєстровані як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Вбачається доцільним визначити, що забезпечення молоді житлом здійснюється відповідно до Загальнодержавної програми, яку, за поданням Кабінету Міністрів України, затверджує Верховна Рада України окремим законом.

При цьому ми повинні сприйняти дві принципові речі!

- по-перше, державна підтримка має надаватися виключно для будівництва житла, а не для придбання на вторинному ринку, бо саме виробнича діяльність забезпечує надходження до бюджету – з якого, власне, і надається ця підтримка;

- по-друге, кредитування, фінансування ЗАБУДОВНИКА не вирішує завдання по суті. Ми сьогодні бачимо велику кількість збудованого житла, що не реалізується. Потрібно мати покупця: або молоду сім’ю, яка отримає кредит чи державну допомогу на здешевлення, або визначену державою установу, що замовить забудовнику, наприклад, будівництво молодіжних гуртожитків, і в майбутньому забезпечить їх експлуатацію.

Сьогодні потрібно фахово проаналізувати існуючі механізми та визначитися щодо подальшого їх використання.
На жаль, найбільш популярна програма – пільгового кредитування, з значними пільгами, передбаченими ст. 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», не може бути основою саме для програми масового забезпечення молоді житлом з огляду на обмеженість коштів держбюджету, що можуть бути спрямовані на цю мету. Ця програма повинна бути, але з чітко визначеним державним пріоритетом: на наш погляд, таким пріоритетом має бути демографічне питання.
У той же час програма державної підтримки у вигляді безповоротної субсидії у розмірі 30% від вартості житла, викликала значну зацікавленість серед молоді, але кількість сімей які можуть скористатися цією програмою обмежена з точки зору наявності значної суми власних коштів.

Саме тому особливої уваги потребує формування чіткої стратегії щодо розвитку та доступності іпотечного кредитування: хоча б для формування такого власного внеску. І можливо, для цього варто розглянути можливість цільової направленої емісії Національно банку, або рефінансування Національним банком небанківських фінансових установ, зокрема такої установи як Фонд, для чого необхідно також здійснювати відповідні врегулювання на законодавчому рівні.

Досвід роботи Фонду засвідчив також, що програма часткової компенсації з бюджету відсоткової ставки комерційних банків може бути ефективна лише за короткостроковими позиками: наприклад, для сезонного кредитування сільгоспвиробників.

А компенсація за іпотечними, довгостроковими кредитами призводить до непередбачуваних, постійно зростаючих витрат бюджету у наступні роки, та вже зараз призвела до наявності великої заборгованості держави перед молодими сім’ями.

На наш погляд, ми не повинні більше працювати з таким механізмом.

Зрозуміло, що лише можливостями держави, можливостями бюджету не вдасться швидко розгорнути масове будівництво житла для набуття молоддю права власності на таке житло.

Тому, цікавими є пропозиції щодо розгортання масового будівництва житлових об’єктів для молодих сімей, та надання житла за договорами найму (оренди), тобто без набутих права власності та приватизації, застосування досвіду організації будівництва молодіжних житлових комплексів (МЖК), тим більше, що це є нормою ст. 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та використання можливостей такої організаційної форми, як житлово-будівельні кооперативи.
Нам треба створити умови для залучення ініціативи саме безквартирної молоді, і тут безумовно у нагоді стане досвід МЖК, коли саме молодь брала на себе безліч організаційних питань, тим самим пришвидшуючи час отримання житла.

Фахівці Фонду готові працювати у цьому напрямку. Актив Асоціації, я так розумію – теж. Серед пропозицій для учасників «Круглого столу» є ініціатива розробки законопроекту «Про основні заходи забезпечення молоді житлом».

Ми звертаємося до учасників круглого столу, насамперед до народних депутатів, представників міністерств та відомств: підтримати цю ініціативу, та спробувати підготувати такий закон вже на осінь поточного року. І з огляду на досвід МЖК, це повинен бути Закон не про будівництво, а про створення відповідного середовища. Не окремі квартири, чи будинки – а мікрорайони з комплексом об’єктів соціально-побутового призначення.

Це перспектива.

Ми також звертаємося до народних депутатів, до міністерств: підтримати пропозиції щодо поточних питань, насамперед про внесення змін до закону про державний бюджет на 2011 рік, зокрема:

  • щодо збільшення коштів на надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям, (законопроект, внесений народним депутатом України  Самойлик К.С. № 8413 від 20.04.2011 року);
  • звільнення Фонду від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету при отриманні державних гарантій, за прикладом проектів з Євро 2012 та Укравтодору;
  • збільшення асигнування за бюджетною програмою часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям на 37 млн. грн. (а це 11 тис. молодих сімей).


Дякую за увагу!

Дата публiкацiї: 01.06.2011     
версія для друку