Співпраця із забудовниками

 

ПЕРЕЛІК

 документів, які надаються регіональному управлінню/Іпотечному центру Держмолодьжитла Замовником для акредитації об’єктів будівництва і їх подальшої  участі у державних житлових програмах,  тому числі і за рахунок власних коштів


І. Документи, що ідентифікують Замовника:
1.1. Копія статуту та/або установчого (засновницького) договору з усіма змінами та доповненнями;
1.2. Копія ліцензії (з додатками) Замовника (генпідрядної організації) на проведення будівельних робіт, для об’єктів IV, V-ї категорії складності;
1.3. Довідка Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості з податків і зборів, обов’язкових платежів;

Документи щодо об‘єкта будівництва:
ІІ. Загальні документи щодо  об‘єкта будівництва:

2.1. Містобудівні умови;
2.2. Копія договору з генпідрядником;
2.3. Копія документа, що посвідчує право замовника на земельну ділянку для будівництва  (копія державного акта на право власності на земельну ділянку) або копія договору оренди земельної ділянки із актом приймання-передачі земельної ділянки;
2.4. Копія проектно-кошторисної документації  в частині:
2.4.1. Титульної сторінки проекту з відміткою про проходження комплексної державної експертизи проекту (у разі наявності);
2.4.2. Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва і зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт, які необхідно виконати для завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єкту (якщо будівництво вже розпочате) в цінах на дату надання документів;
2.5.  Копія календарного плану будівництва із зазначеними: строком здачі об’єкту житлового будівництва в експлуатацію та термінами і обсягами фінансування, погодженого відповідними учасниками будівництва згідно ДБН організації будівельного виробництва;
2.6. Копія дійсного дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт  або копія зареєстрованої інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт;
2.7. Копія договору про будівництво (договір з генпідрядником);
2.8. У разі застосування фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ):
2.8.1. Копія  договору про організацію спорудження об‘єкту будівництва, укладений між управителем та Замовником;
2.8.2. Копія договору відступлення майнових прав із відкладальними умовами, укладеного між управителем та Замовником;
2.8.3. Копія договору доручення, укладеного між управителем та замовником.
2.9. Звіт про оцінку майнових прав на нерухоме майно (акт оцінки майнових прав), який містить дані про  експертну оцінку ринкової вартості майнових прав на житло у об’єкті житлового будівництва, на будівництво (реконструкцію) якого пропонується спрямувати кредитні ресурси Фонду (стосується придбання житла).

ІІІ. Інформаційні матеріали щодо об‘єкта будівництва:
3.1.  Довідка за підписом директора та печаткою про:
3.1.1.  Вартість незавершеного будівництвом об’єкта, який пропонується до співпраці, станом на дату надання інформації;
3.1.2.  Загальна кількість вільних від зобов’язань квартир та нежитлових об’єктів інвестування в об’єкті будівництва;
3.2. Гарантійний лист з зазначенням наступної інформації:
3.2.1. Загальні дані по об’єкту будівництва (адреса будівництва, поверховість, загальна кількість квартир, загальна площа квартир, категорія складності будівництва), відсоток будівельної готовності на дату подання, кількість квартир (у розрізі 1-, 2-, 3- і т. д. кімнатних квартир та їх площ) які пропонуються до участі у державних житлових програмах, вартість 1 м.кв. житла, контактні дані замовника;
3.3. Завірені фотографії об‘єкта будівництва станом на дату надання документів (в разі наявності за весь період будівництва);

Фінансові документи:
IV. Загальні фінансові документи  замовника:
4.1. Копія балансу (форма №1 або №1м) та звіт про фінансові результати (форма №2 або №2м) за останній звітний період;

V. Загальна довідкова інформація:
5.1. Опис досвіду успішно завершених Замовника та/або генеральним підрядником будівельних робіт по спорудженню об‘єктів нерухомості, що були здані до експлуатації;
5.2. Фотографії об’єктів будівництва, які були збудовані та введені в експлуатацію Замовником із зазначенням їх адрес, дати введення в експлуатацію, загальної площі.

* Для прийняття остаточного рішення щодо можливості включення об’єкта житлового будівництва до Переліку регіональне управління/іпотечний центр Фонду може вимагати інші документи, у яких виникне необхідність під час розгляду пакету документів.

* Пакет документів подається до регіонального управління/іпотечного центру Фонду у одному екземплярі із супровідним листом та внутрішнім описом. Пакет документів має бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Замовника. Копії документів, що надаються Замовником, мають бути належним чином завірені відповідальною посадовою особою Замовника.

 

версія для друку