Необхідні документи

 

 Громадяни, які мають право і бажають отримати пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла на умовах визначених Положенням, повинні подати до відповідного регіонального управління Держмолодьжитла такі документи: 

 o заяву про надання кредиту;

o анкету позичальника за формою, затвердженою правлінням Держмолодьжитла;

o довідку про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або документ, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов кандидата, що постійно проживає у селі;

o документ, виданий уповноваженим органом, про склад сім’ї;

o копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);

o копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

o копії сторінок паспорта громадянина України, що містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт, або копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки;

o копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів кандидата та членів його сім’ї (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та мають відповідну відмітку в паспорті);

o нотаріально посвідчену згоду другого із подружжя (інших повнолітніх членів сім’ї) кандидата на передачу в іпотеку майнових прав на об’єкт кредитування (об’єкта кредитування) – у разі, якщо другий з подружжя (інший член сім’ї) кандидата не буде присутній особисто під час укладання відповідного договору;

o документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата, а саме:

o довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) ;

o виписку з трудових книжок про місце роботи за останні три роки;

o виписку або витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, фінансову звітність, затверджену органом державної податкової служби – для фізичних осіб-підприємців;

o документи, що підтверджують інші доходи кандидата, у тому числі декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену державною податковою інспекцією;

 o документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя, заяву поручителя про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата – у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою (крім випадків поруки другого з подружжя – члена сім’ї кандидата).

 

Молоді сім‘ї, в яких один із членів сім‘ї (чоловік або дружина) брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення, подають:

o копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (постанова КМУ від 20 серпня 2014 року № 413);

 o копія посвідчення учасника бойових дій (у разі наявності).

Члени сімей молодих громадян, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, подають копію посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", та копію рішення структурного підрозділу місцевої держадміністрації про встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».