ДЛЯ КЛІЄНТІВ ВПО

Увага! Для клієнтів АР Крим, міста Севастополя,

 Донецької та Луганської областей.

 

Відповідно до Закону № 1646-ІХ  від 14 липня 2021 року,  внутрішньо переміщені особи (надалі-  ВПО), які залишили або покинули своє місце проживання:

  • на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

  • на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;

  • на території проведення антитерористичної операції та/або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (надалі- АТО/ООС)

звільняються від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами укладеними:

  • до 20 лютого 2014 року з позичальниками, які після зазначеної дати залишили або покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

  • до 14 квітня 2014 року з позичальниками, які після зазначеної дати залишили або покинули своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

 ВПО мають право на :

  • загальну суму процентів за кредитним договором, нараховану за мінімальною ставкою, визначеною  кредитним договором;

  • не нарахування неустойки (штраф, пеня);

  • не настання відповідальності у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми;

  • не застосування інших санкції майнового характеру;

  • перерахунок заборгованості за кредитним договором у семиденний строк з дня надходження письмового звернення від ВПО до Кредитора.

 

ЗАЯВУ ПРО ПЕРЕРАХУНОК ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВІДПОВІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ МОЖНА ПОДАТИ НА ЕЛЕКТРОНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА fond@fhb.kiev.ua

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

Вищезазначене право не поширюється на заборгованість ВПО , які станом на 20 лютого 2014 року та 14 квітня 2014 року вже мали в наявності прострочення сплати платежів за кредитними договорами.

Звільнення ВПО  від негативних наслідків порушення нею грошових зобов’язань за кредитним договором відповідно до положень Закону № 1646-ІХ   не може бути підставою для відмови у наданні нового кредиту.