Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1. Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Місцезнаходження

 03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, 2-А.

Контактний телефон

044 363 10 80

Адреса електронної пошти

fond@fhb.kiev.ua

Відомості про державну реєстрацію

Код за ЄДРПОУ: 20033504
Дата державної реєстрації: 21.11.1994
Дата запису: 14.09.2005
Номер запису: 1 070 120 0000 012412

Інформація щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових установ

Зареєстрована як фінансова установа відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2006 № 6489, реєстраційний номер 16101872, серія та номер свідоцтва ІК № 13, дата видачі свідоцтва 05.12.2006 року

Інформація щодо наявності, права на надання відповідної фінансової послуги

1. До 26.01.2017 року – ліцензія на здійснення провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Серія та номер виданої ліцензії АЕ №199978

Рішення про видачу ліцензії від 26.03.2015 року №542

Дата початку дії ліцензії - 26.03.2015 року

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 6.10.2016 року № 2528 ліцензію переоформлено на безстрокову

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року №163 постановлено переоформити ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

2. До 26.01.2017 року – ліцензія на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Серія та номер виданої ліцензії АЕ 199708

Рішення про видачу ліцензії від 25.04.2013 року №1377 Дата початку дії ліцензії - 25.04.2013 року

Інформація про переоформлення ліцензії:

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.10.2016 року № 2548 ліцензію переоформлено на безстрокову;

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 162 постановлено актуалізувати в Державному реєстрі фінансових установ інформацію щодо діючої ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

На підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.07.2020 року № 341 ліцензія вважається переоформленою з ліцензії «на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» на ліцензію «на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю».

Статус ліцензії - чинна

Посилання на дані про ліцензії Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у комплексній інформаційній системі Національного банку України:

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000033440

 

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги

Посередницькі послуги надають регіональні управління Держмолодьжитла у всіх областях України. Повний список регіональних управлінь Держмолодьжитла, їх представників та контактні дані розміщені за посиланням:

https://www.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/RU.pdf

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг:

Національний банк України Телефон: 0 800 505 240 Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601 Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 Веб-сайт:

https://bank.gov.ua/

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Телефон (044) 280 85 95 Електронна пошта: office@nssmc.gov.ua вул. Московська 8, к. 30, м. Київ, 01010 Веб-сайт:

https://www.nssmc.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, 2-А

 

3. Інформація про фінансові послуги 
 Вартість, ціни/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити споживач, включно з податками. Наявні та можливі схеми кредитування

 З переліком фінансових послуг можна ознайомитись на сайті Держмолодьжитла https://www.molod-kredit.gov.ua.Детальні умови надання фінансової послуги загальну суму зборів, платежів та інших витрат (загальна вартість кредиту), які повинен сплатити споживач, повідомляються споживачу у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми). Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління Держмолодьжитла. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

3.1 Кредит за рахунок статутного капіталу Держмолодьжитла, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488:

- Відсоткова ставка: облікова ставка НБУ, що діє на момент прийняття рішення про надання кредиту;

- Сума: розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та найменшого показника експертної, договірної або граничної вартості житла, що придбавається;

- Строк надання кредиту: до 20 років; Платежі за послуги кредитного посередника: у розмірі мінімальної заробітної плати на момент укладання договору, за посередницькі послуги, пов’язані з наданням кредиту (первинне оформлення і укладання кредитного договору);

- Страховка: Страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Держмолодьжитлом) за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців (страховий тариф 4,4% від розрахункової суми кредиту без урахування страхового платежу, одноразово); Страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору);Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору) ;

-  Схема погашення кредиту: ануїтетний, класичний;

-  Штраф: 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення (за невиконання або неналежне виконання вимог щодо контролю за фінансовим станом, щодо повідомлення місця реєстрації, щодо страхування предмету іпотеки, щодо компенсації витрат/збитків Кредитора; щодо інформування відділу обліку громадян про зняття з обліку; щодо сплати комісії за посередницькі послуги; щодо внесення змін та доповнень до укладеного договору іпотеки; щодо підтвердження дії договорів страхування;

- Пеня: подвійна облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу; Послуги нотаріуса: згідно тарифів за послуги нотаріуса; Послуги оцінювача: згідно тарифів за послуги оцінювача; Послуги банку (розрахунково-касове обслуговування): згідно тарифів за послуги банку.

3.2 Кредитування ВПО та учасників АТО/ООС, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980.- Відсоткова ставка: 3 відсотків річних;

-  Сума: розрахунок розміру кредиту здійснюється виходячи: -з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю (при цьому площа житла, що придбавається сім’єю з однієї особи (одинока особа) і є однокімнатною квартирою, становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі, а площа житла сім’ї з двох та більше осіб - не більш як 94,5 кв. метра загальної площі);

-з договірної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на придбання якого надається кредит, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

-  Строк надання кредиту: 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного статтею 26 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; Платежі за послуги кредитного посередника: у розмірі мінімальної заробітної плати на момент укладання договору, за посередницькі послуги, пов’язані з наданням кредиту (первинне оформлення і укладання кредитного договору);

- Страховка: страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору); страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору) ;- Схема погашення кредиту: ануїтетний, класичний;

- Штраф: 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення (невиконання або неналежне виконання умов кредитного договору).

- Пеня: у розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу; Послуги нотаріуса: згідно тарифів за послуги нотаріуса; Послуги оцінювача: згідно тарифів за послуги оцінювача; Послуги банку (розрахунково-касове обслуговування): згідно тарифів за послуги банку.

3.3 . Кредитування ВПО за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. № 451.

- Відсоткова ставка: 3 відсотків річних;

- Сума: розрахунок розміру кредиту здійснюється виходячи: з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю; з договірної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на придбання якого надається кредит, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

- Строк надання кредиту: до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного статтею 26 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; Платежі за послуги кредитного посередника: у розмірі мінімальної заробітної плати на момент укладання договору, за посередницькі послуги, пов’язані з наданням кредиту (первинне оформлення і укладання кредитного договору);

- Страховка: страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору); страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору);

- Схема погашення кредиту: ануїтетний, класичний;

- Штраф: 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення (невиконання або неналежне виконання умов кредитного договору);- Пеня: у розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу; Послуги нотаріуса: згідно тарифів за послуги нотаріуса; Послуги оцінювача: згідно тарифів за послуги оцінювача; Послуги банку (розрахунково-касове обслуговування): згідно тарифів за послуги банку.

3.4 Кредитування науково-педагогічних та педагогічних працівників, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 453

- Відсоткова ставка: 3 відсотків річних

- Сума: Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним управлінням Фонду виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю , вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства, і відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що становлять не більш як 4 відсотки розрахункової вартості. Конкретний відсоток таких відрахувань визначається в порядку, встановленому законодавством.- Строк надання кредиту: до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного статтею 26 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

- Страховка: страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (Держмолодьжитлом) за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців (страховий тариф 4,4% від розрахункової суми кредиту без урахування страхового платежу, одноразово);страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору); страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору)

- Схема погашення кредиту: ануїтетний, класичний

- Штраф: 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення (невиконання або неналежне виконання умов кредитного договору);- Пеня: у разі прострочення строків погашення кредиту клієнт сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка суми зобов’язань за кредитом, строк виконання яких настав, за кожний день прострочення; у разі невнесення остаточної суми першого внеску та/або у разі зменшення загальної площі житла – відповідної частини коштів кредиту, у строк, визначений договором, клієнт зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, за кожен день прострочення, яка нараховується на суму невнесених коштів. Послуги нотаріуса: згідно тарифів за послуги нотаріуса; Послуги оцінювача: згідно тарифів за послуги оцінювача; Послуги банку (розрахунково-касове обслуговування): згідно тарифів за послуги банку. Типова форма кредитного договору розміщена у розділі «Нормативна база», підрозділ «Акти Держмолодьжитла».Типові форми кредитних договорів розміщено на офіційному вебсайті Держмолодьжитла у підрозділі відповідної житлової програми розділу «Житлові програми»

3.5 Створення фонду фінансування будівництва

Порядок створення, функціонування та припинення дії ФФБ регламентується Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".Держмолодьжитло є ліцензованим управителем ФФБ. Детальну інформація та Правила ФФБ по об'єктам будівництва, управителем яких є Держмолодьжтло розміщено на офіційному вебсайті Держмолодьжитла за посиланням:
https://www.molod-kredit.gov.ua/partneram/fondy-finansuvannia-budivnytstva

 Примірні форми договорів страхування  Примірні форми договорів страхування розміщені на офіційному вебсайті Держмолодьжитла за посиланням:
https://www.molod-kredit.gov.ua/partneram/strakhovym-kompaniyam

 

4.Договір про наданання фінансових послуг
 Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору Споживач має право відмовитися від кредитного договору протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування", крім випадків щодо кредитного договору, виконання зобов’язань за яким забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів. 
 Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій  Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
 Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.
 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору. Крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством 
 Мінімальний строк дії договору Не застосовується 
 

Типові форми договорів про надання фінансової послуги знаходяться за посиланнями:

https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-z-statutnoho-kapitalu

https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-ta-ato-oos

https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/umovy-uchasti

https://www.molod-kredit.gov.ua/pro-fond/normatyvna-baza

 

5: Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
 Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Держмолодьжитлом вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, Держмолодьжитло здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», за адресою: 03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, 2-А. тел. 044 363 10 80, електронна пошта: fond@fhb.kiev.ua.

Згідно статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.
Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua

 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства на послуги, що надає Держмолодьжитло не передбачено