Про Фонд

Засновником Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Держмолодьжитло) є держава в особі Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2; частка засновника в статутному капіталі – 100%), уповноваженим органом управління Держмолодьжитла є Міністерство розвитку громад та територій України.

Органами управління Держмолодьжитла є наглядова рада та правління.

Наглядова рада Держмолодьжитла здійснює нагляд за його діяльністю та виконанням його завдань.

Держмолодьжитло є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Нагляд за діяльністю Держмолодьжитла, як фінансової установи, забезпечується Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).

Метою діяльності Держмолодьжитла є сприяння проведенню державної житлової політики.

Держмолодьжитло має відділення, через які забезпечує виконання державних та місцевих програм будівництва та придбання житла.

Перелік регіональних відділень Держмолодьжитла

Держмолодьжитло - це унікальний інструмент державної житлової політики, який реалізує різноманітні механізми державної підтримки громадян у їх прагненні здобути власне житло.

На сьогодні Держмолодьжитлом реалізується програма кредитування молоді за рахунок власних коштів (відсоткова ставка 7% річних), програма кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО/ООС на придбання житла (3% річних), а також програма кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW (3% річних). Держмолодьжитло є виконавцем місцевих житлових програм по всіх регіонах України. 

Крім того, на обслуговуванні Держмолодьжитла знаходяться договори за раніше виданими кредитами по програмам, фінансування яких з коштів Державного бюджету на сьогодні не відбувається: кредитні договори про надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам; договори про надання часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами комерційних банків наданих на будівництво або придбання житла; договори по здешевленню вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; кредитні договори з ОСББ та підприємствами, які працюють у сфері ЖКГ.

Код за ЄДРПОУ: 20033504

Дата державної реєстрації: 21.11.1994
Дата запису: 14.09.2005
Номер запису: 1 070 120 0000 012412

Місцезнаходження Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»:

Код території за КОАТУУ – 8038900000;

03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, 2-А.

Перелік фінансових послуг, що надає Держмолодьжитло:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

- управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Відомості про структуру власності Держмолодьжитла

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - Держмолодьжитло здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг:
Національний банк України
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян:вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Для електронного звернення:nbu@bank.gov.ua
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"