Про Фонд

Засновником Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» є держава в особі Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2; частка засновника в статутному капіталі – 100%), органом управління – спостережна рада, органом управління майном – Мінрегіон, органом, що здійснює нагляд за діяльністю фінансової установи – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, - це унікальний інструмент державної житлової політики, який реалізує різноманітні механізми державної підтримки громадян у їх прагненні здобути власне житло.

Сьогодні це пільгове кредитування молодих сімей під 3%, державна підтримка за програмою доступного житла (30*70), а також компенсація відсоткової ставки за кредитами комерційних банків за схемою здешевлення іпотечних кредитів, де компенсується 13%.

Найбільш популярним та актуальним механізмом серед молоді на сьогодні є програма пільгового довготермінового кредитування будівництва або придбання житла для молодих сімей.

Основні положення механізму визначені у Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», який було прийнято у 1993 році та Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584.

Кредит надається та обслуговується Фондом без участі комерційних банків. Надається молодій сім‘ї віком до 35 років включно. Терміном на 30 років. Відсоткова ставка 3 % річних. На будь якому етапі дії кредитного договору, при народженні дитини, встановлюються пільги. Сім’ї з дітьми звільняються від сплати відсотків за користування кредитом, сім’ям, в яких виховується дві дитини погашається 25 %, а якщо три і більше дітей – 50 %. Кошти, що надходять в рахунок погашення зобов’язань за кредитом, спрямовуються на подальше кредитування.

У 2009 році Урядом було затверджено статут Фонду, яким передбачено формування статутного капіталу Фонду. Запроваджено нову форму кредитування за рахунок коштів статутного капіталу Фонду.

Джерелом поповнення статутного капіталу є кошти від повернення наданих Фондом пільгових довготермінових кредитів молоді на будівництво або придбання житла.

Кредит, за рахунок коштів статутного капіталу, надається молодій сім’ї віком до 35 років, термін надання кредиту – 30 років, встановлено вимогу про перебування позичальника на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов,  при розрахунку розміру кредиту, застосовуються нормативи по площі, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584, передбачена можливість дострокового погашення.

При запровадженні пільгового характеру кредитування за рахунок коштів статутного капіталу вжито заходи по збереженню цих коштів: відсоткова ставка за користування кредитом дорівнює обліковій ставці НБУ + 3%, відсутні додаткові пільгові умови в залежності від кількості дітей, що унеможливлює втрату коштів статутного капіталу.

У порівнянні з кредитами комерційних банків, умови кредитування Фондом за рахунок коштів статутного капіталу є більш лояльними. 

Урядом 24 жовтня 2012 року затверджено нову Державну програму забезпечення молоді житлом, строк дії якої до 2017 року.

Відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 140 від 11 лютого 2009 року, починаючи з  2010 року Мінрегіоном України делеговано Фонду повноваження щодо надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла. Міністерство визначило Фонд одержувачем бюджетних коштів з надання державної підтримки громадянам для будівництва доступного житла.

Програма передбачає здешевлення вартості житла для громадян за рахунок державної субсидії на 30% від нормативної вартості житла.

Участь у Програмі можуть взяти громадяни, які згідно законодавства потребують поліпшення житлових умов, і мають змогу сплатити 70% від нормативної вартості житла.

Програма не зорієнтована на малозабезпечених, соціально незахищених громадян чи людей з обмеженими фінансовими можливостями. Її завдання – допомога громадянам, у першу чергу – економічно активній частині суспільства, у самостійному вирішенні житлового питання шляхом запровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

У 2012 році Фонд було залучено до реалізації Соціальних Ініціатив Президента згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Програма передбачає, погашення частини зобов’язань позичальника по кредиту на будівництво або придбання житла (13 % погашаються за рахунок коштів державного бюджету, позичальник отримує кредит під 3 % річних).

Таким чином за участі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Україні створена система державної підтримки різних категорій громадян житлом. Громадянин, який згідно з законодавством визнаний таким, що потребує поліпшення житлових умов, може скористатись будь-яким механізмом зважаючи на свій майновий стан.

Перелік фінансових послуг, що надаються Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Код за ЄДРПОУ: 20033504

Місцезнаходження Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»:
Код території за КОАТУУ – 8038900000;
03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, 2-А.