ОГОЛОШЕННЯ, кадровий резерв

З метою формування кадрового резерву, з урахуванням вимог Положення про Кадровий резерв Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» проводимо збір пропозицій від кандидатів, які виявили бажання бути зарахованими до кадрового резерву на наступні посади:

- директор Запорізького регіонального управління;

- директор Донецького регіонального управління;

- директора Кіровоградського регіонального управління.

До кадрового резерву не включаються особи:

· що притягувалися до відповідальності за корупційне правопорушення та правопорушення, пов’язане з корупцією;

·  визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

· які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасники у таких кримінальних правопорушеннях, а також особи позбавлені права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Кандидати подають такі документи:

·  довідку про наявність чи відсутність судимості;

· медичну довідку про проходження психіатричного огляду та Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (в разі можливості);

·  характеристику;

·  інформацію про проходження атестації (в разі проходження);

·  інформацію про підвищення кваліфікації (в разі наявності);

· може подаватися також додаткова інформація стосовно досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Анкета кандидата для зарахування до кадрового резерву повинна бути заповнені в друкованому вигляді або від руки (ручкою), чітким розбірливим почерком, підписана кандидатом на зарахування до кадрового резерву

Пакет документів подається з супровідним листом за підписом кандидата на зарахування до кадрового резерву.

Особи, які подаються на зарахування до кадрового резерву, можуть бути запрошені  для проведення співбесіди.

Кандидат повинен відповідати таким професійним вимогам:

· мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї;

· мати не  менше ніж  п’ятирічний загальний  стаж трудової діяльності,  з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема,  не  менше  одного  року  керівником на ринках фінансових послуг   (для  голови  правління  кредитної  спілки та керівника ломбарду - стаж роботи керівником не менше одного року);

· мати бездоганну  ділову  репутацію. Особа не має бездоганної ділової  репутації у разі наявності ознак, визначених пунктом 22 Ліцензійних  умов  провадження господарської діяльності з надання фінансових  послуг  (крім  професійної  діяльності на ринку цінних паперів),  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року №913.

Зразок анкети кандидата для зарахування до кадрового резерву можливо завантажити за посиланням: Завантажити зразок анкети кандидата

Документи надсилати за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2-А, каб. 301

Контактна особа: Мохд Валерія Борисівна, тел. (044) 363-10-84