ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Держмолодьжитло) оголошує про проведення конкурсу з відбору субєктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обовязкового аудиту фінансової звітності.

Завдання з обовязкового аудиту фінансової звітності Держмолодьжитла:

Перевірка субєктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту консолідованої фінансової звітності Держмолодьжитла за 2018 рік, звітних даних за рік з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо її достовірності та повноти та  відповідності в усіх суттєвих аспектах  вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та нормам діючого законодавства України, Звіту про управління з метою висловлення думки про узгодженість звіту з фінансовою звітністю за звітний рік.  

Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

  • відповідати встановленим Законом вимогам до субєктів, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • бути включеними до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»;
  • бути включеними до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
  • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Держмолодьжитлу.

Не допускаються до участі в конкурсі субєкти аудиторської діяльності, які:

  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • подали до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
  •  подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

Необхідний перелік документів для участі в конкурсі визначено тендерною документацією.

Дата початку конкурсу – 18 січня 2019 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами – 31 січня 2019 року (включно).

Документи для участі в конкурсі прохання надсилати на електронну адресу fond@fhb.kiev.ua.

Поштова адреса замовника 03037, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2А.

Контакти замовника 044 275 54 31.

Тендерна документація (завантажити).