ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Держмолодьжитло) оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Держмолодьжитла:

Перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту консолідованої фінансової звітності Держмолодьжитла за 2019 рік, звітних даних за рік з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо її достовірності та повноти та  відповідності в усіх суттєвих аспектах  вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та нормам діючого законодавства України, Звіту про управління з метою висловлення думки про узгодженість звіту з фінансовою звітністю за звітний рік. 

Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

-  відповідати встановленим Законом вимогам до суб’єктів, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

-  бути включеними до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»;

-  бути включеними до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

-  за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

-  не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Держмолодьжитлу.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- подали до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

Необхідний перелік документів для участі в конкурсі визначено тендерною документацією.

Дата початку конкурсу – 20 січня 2020 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами – 03 лютого 2020 року (включно).

Документи для участі в конкурсі прохання надсилати на електронну адресу fond@fhb.kiev.ua.

Поштова адреса замовника 03037, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2А.

Контакти замовника 044 275 54 31.

Тендерна документація (завантажити).