• Головна /
  • ПРЕС-ЦЕНТР /
  • Новини /
  • Оголошення /
  • Повідомлення про володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст персональних даних, що обробляються Держмолодьжитлом та його регіональними управліннями/ іпотечним центром, права суб’єктів персональних даних

Повідомлення про володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст персональних даних, що обробляються Держмолодьжитлом та його регіональними управліннями/ іпотечним центром, права суб’єктів персональних даних

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст персональних даних, що обробляються Держмолодьжитлом та його регіональними управліннями/ іпотечним центром, права суб’єктів персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані

 

Цим Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Держмолодьжитло), керуючись статтями 8, 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), повідомляє про володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст персональних даних, що обробляються, права суб’єктів персональних даних, визначені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

 

Основні терміни у сфері захисту персональних даних

Відповідно до статті 2 Закону:

база персональних даних (далі – БПД) – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець персональних даних – фізична або юридична особа,  яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб'єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються;

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

 

Права фізичних осіб – суб’єктів персональних даних

Згідно із статтею 8 Закону суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

 

Персональні дані, які не є конфіденційною інформацією згідно із Законом

Відповідно до статті 5 Закону:

не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка  займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень належать до інформації з обмеженим доступом;

персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом.

 

Володільці та розпорядники персональних даних, склад та зміст персональних даних, що обробляються володільцем та розпорядниками персональних даних

 

1. Держмолодьжитло як володілець персональних даних веде такі БПД:

1.1. «Працівники Держмолодьжитла».

У базі обробляються такі персональні дані працівників Держмолодьжитла, керівників регіональних управлінь: прізвище, ім'я, по батькові; дата і місце народження; стать; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про освіту, про сімейний стан, про  місце проживання (реєстрації); номери телефонів, адресу електронної пошти; відомості, що підтверджують право на пільги, встановлені законодавством про працю та іншими нормативно-правовими актами; фотозображення; біографічні довідки, автобіографії, характеристики, матеріали атестації; відомості про трудову діяльність, що містяться в трудовій книжці; декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подавались у паперовому вигляду відповідно до вимог законодавства; військове звання, військово-облікова спеціальність, дані військового квитка (для військовозобов’язаних); відомості про заробітну плату та рахунок в банку (для перерахування заробітної плати та інших виплат); а також інша інформація, що стала відома Держмолодьжитлу в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел;

1.2. «Контрагенти з питань господарської діяльності».

У базі обробляються такі персональні дані громадян  – контрагентів з питань господарської діяльності: прізвище, ім’я, по-батькові; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; дані про реєстрацію платника податків; банківські реквізити; адреса, адреса електронної пошти, інша інформація, що стала відома Держмолодьжитлу в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел;

1.3. «Кандидати у позичальники та позичальники, що отримали кредити відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 519, від 14.05.2008 № 453, від 16.06.2010 № 437,  від 30.11.2011 № 1231  (за рахунок власних коштів або відповідно до постанови Уряду від 14.05.2008 № 453) чи за рахунок власних коштів Держмолодьжитла, а також поручителі таких позичальників».

У базі обробляються такі персональні дані кандидатів у позичальники та позичальників, їх поручителів: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; стать; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про сімейний стан, про місце реєстрації (проживання); номери телефонів; адресу електронної пошти; відомості, що підтверджують право на пільги, встановлені законодавством, чи наглядовою радою Держмолодьжитла з метою придбання житла (для кандидатів у позичальники та позичальників); відомості про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, (для кандидатів у позичальники та позичальників); відомості про трудову діяльність (місце та адресу роботи, займану посаду),  відомості про щомісячні доходи (заробітну плату, дивіденди та ін.) і житлові витрати (комунальні послуги, навчання та ін.), про активи (кошти в банках, акції і облігації, ін.) та зобов’язання (аліменти, платежі за кредитами та ін.),  відомості про страхування відповідно до вимог Держмолодьжитла, кредитна історія (для кандидатів у позичальники та позичальників), а також інша інформація, що стала відома Держмолодьжитлу в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел;

1.4. «Учасники Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, яким  відшкодовані кошти за банківськими вкладами, що перевищують граничний розмір відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 488».

У базі обробляються такі персональні дані вказаних у цьому підпунктів суб’єктів персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про місце реєстрації (проживання); номери телефонів; адресу електронної пошти, відомості про вимогу на відповідну суму, заявлену  учасником Програми уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів, а також інша інформація, що стала відома Держмолодьжитлу в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел;

1.5. «Довірителі фонду фінансування будівництва»

У базі обробляються такі персональні дані довірителів фондів фінансування будівництва, управителем яких є Держмолодьжитло: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про сімейний стан, про місце реєстрації (проживання); номери телефонів; адресу електронної пошти, а також інша інформація, що стала відома Держмолодьжитлу в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел.

Обробку персональних даних БПД, визначених  у підпунктах 1.3 -1.5, здійснюють також регіональні управління/іпотечний центр Держмолодьжитла, як розпорядники персональних даних, в обсягах, визначених у договорі щодо доручення права обробки персональних даних.

 

2. Регіональні управління/іпотечний центр Держмолодьжитла як володільці персональних даних ведуть такі БПД:

2.1. «Працівники регіонального управління».

У базі обробляються такі персональні дані працівників регіонального управління: прізвище, ім'я, по батькові; дата і місце народження; стать; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про освіту, про сімейний стан, про  місце проживання (реєстрації); номери телефонів, адресу електронної пошти; відомості, що підтверджують право на пільги, встановлені законодавством про працю та іншими нормативно-правовими актами; фотозображення; біографічні довідки, автобіографії, характеристики, матеріали атестації; відомості про трудову діяльність, що містяться в трудовій книжці; декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подавались у паперовому вигляду відповідно до вимог законодавства; військове звання, військово-облікова спеціальність, дані військового квитка (для військовозобов’язаних); відомості про заробітну плату та рахунок в банку (для перерахування заробітної плати та інших виплат); а також інша інформація, що стала відома регіональному управлінню в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел;

2.2. «Контрагенти з питань господарської діяльності».

У базі обробляються такі персональні дані громадян  – контрагентів з питань господарської діяльності: прізвище, ім’я, по-батькові; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; дані про реєстрацію платника податків; банківські реквізити; адреса, адреса електронної пошти, інша інформація, що стала відома регіональному управлінню в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел;

2.3. «Кандидати у позичальники та позичальники, що отримали кредити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2001 № 584, від 30.11.2011 № 1231 (відповідно до постанови Уряду від 29.01.2001 № 584), від 31.05.2012 № 599 чи в рамках спеціальних місцевих програм кредитування громадян, одержувачами коштів за якими є регіональне управління, а також їх поручителі».

У базі обробляються такі персональні дані керівників позичальників – юридичних осіб, що отримали кредити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  31.05.2012 № 599, та керівників юридичних осіб -  їх поручителів: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про місце реєстрації; номери телефонів; адресу електронної пошти.

У базі обробляються такі персональні дані інших, крім зазначених у абзаці другому цього пункту, кандидатів у позичальники, позичальників та їх поручителів: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; стать; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про сімейний стан, про місце реєстрації (проживання); номери телефонів; адресу електронної пошти; відомості, що підтверджують право на пільги, встановлені законодавством чи органом місцевого самоврядування з метою придбання житла (для кандидатів у позичальники та позичальників); відомості про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, (для кандидатів у позичальники та позичальників); відомості про трудову діяльність (місце та адресу роботи, займану посаду),  відомості про щомісячні доходи (заробітну плату, дивіденди та ін.) і житлові витрати (комунальні послуги, навчання та ін.), про активи (кошти в банках, акції і облігації, ін.) та зобов’язання (аліменти, платежі за кредитами та ін.), відомості про страхування відповідно до вимог Держмолодьжитла, кредитна історія (для кандидатів у позичальники та позичальників), а також інша інформація, що стала відома регіональному управлінню в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел.

2.4. «Учасники програм часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла та здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853 та від 25.04.2012 № 343, а також в рамках спеціальних місцевих програм часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими громадянами, одержувачем коштів за якими є регіональне управління».

У базі обробляються такі персональні дані суб’єктів персональних даних – учасників вищезазначених програм: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; стать; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про сімейний стан, про місце реєстрації (проживання); номери телефонів; адресу електронної пошти; відомості про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов /про визнання громадянина таким, що потребує поліпшення житлових умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343;  відомості про доходи; а також інша інформація, що стала відома регіональному управлінню в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел.

2.5. «Учасники державної та місцевих програм надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, одержувачем коштів за якими є регіональне управління».

У базі обробляються такі персональні дані суб’єктів персональних даних – учасників вищезазначених програм: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; стать; паспортні дані (або дані іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що видав паспорт (або документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про сімейний стан, про місце реєстрації (проживання); номери телефонів; адресу електронної пошти; відомості про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов; відомості про доходи; а також інша інформація, що стала відома регіональному управлінню в зв‘язку із реалізацією правовідносин із суб’єктом персональних даних, отримана від нього, його представника та із  загальнодоступних джерел.

Обробку персональних даних БПД, визначених підпунктами 2.3 – 2.5, здійснює також Держмолодьжитло як розпорядник в обсягах, визначених у договорі щодо доручення права обробки персональних даних.

 

Мета збору персональних даних

Персональні дані в БПД «Працівники Держмолодьжитла» та «Працівники регіонального управління» обробляються з метою забезпечення реалізації трудових відносин; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; а також з метою забезпечення реалізації конституційного обов’язку громадян щодо захисту Вітчизни відповідно до Конституції України, Кодексу законів України про працю, Законів України «Про зайнятість населення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно-правових актів у вищезазначених сферах.

Персональні дані в БПД «Контрагенти з питань господарської діяльності» обробляються з метою забезпечення відносин у сфері господарської діяльності, співробітництва з питань діяльності Держмолодьжитла, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів у сфері господарських та податкових правовідносин.

Персональні дані в БПД «Кандидати у позичальники та позичальники, що отримали кредити відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 519, від 14.05.2008 № 453, від 16.06.2010 № 437,  від 30.11.2011 № 1231 (за рахунок власних коштів або відповідно до постанови Уряду від 14.05.2008 № 453) чи  за рахунок власних коштів Держмолодьжитла, а також поручителі таких позичальників» обробляються з метою реалізації відносин у сфері надання фінансових послуг, сприяння проведенню державної житлової політики, зокрема, надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом надання пільгового іпотечного кредиту, а також пов’язаних із ними відносин у бюджетній, сфері, з питань страхування  та інших відносин відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 519, від 14.05.2008 № 453, від 16.06.2010 № 437, від 11 травня 2011 р. N 488 та інших нормативно-правових актів у вищезазначених сферах.

Персональні дані в БПД «Учасники Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 -2017 роки, яким  відшкодовані кошти за банківськими вкладами, що перевищують граничний розмір відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 488» обробляються з метою реалізації відносин у сфері сприяння проведенню державної житлової політики, а також пов’язаних із ними інших відносин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 488 та інших нормативно-правових актів у вищезазначених сферах.

Персональні дані в БПД «Довірителі фонду фінансування будівництва» обробляються з метою реалізації відносин у сфері надання фінансових послуг відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»  та інших нормативно-правових актів у вищезазначеній сфері.

Персональні дані в БПД, зазначених у підпунктах 2.3 – 2.5, обробляються з метою реалізації відносин у сфері надання фінансових послуг, сприяння проведенню державної житлової політики, зокрема, надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом сплати частини його вартості, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, тощо, а також пов’язаних із ними сферах бюджетних, фінансових та інших відносин відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2001 № 584, від 04.06.2003 № 853, від 11.02.2009 № 140,  від 30.11.2011 № 1231, від 25.04.2012 № 343, від  31.05.2012 № 599 та інших нормативно-правових актів у вищезазначених сферах.

 

Підстави для обробки персональних даних

Відповідно до статті 11 Закону підставами для обробки персональних даних є:

згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

укладення та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб'єкта персональних даних;

 захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних;

 необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

 

Особи, яким передаються персональні дані

Персональні дані можуть надаватися третім особам:

для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Держмолодьжитлу/регіональним управлінням, зокрема, правоохоронним органам, державним контролюючим органам (у тому числі Державній аудиторській службі України, Рахунковій палаті України) аудиторам, страховим компаніям, оцінювачам, платіжним системам, установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію та процесінг операцій,   банкам-контрагентам та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Держмолодьжитла, здійснюваних ним операцій, або є необхідними для укладання та виконання Держмолодьжитлом відповідних договорів (правочинів) чи надання відповідних послуг суб’єкту персональних даних;

особам, які надають Держмолодьжитлу/регіональним управлінням  послуги з перевірки якості обслуговування, з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою;

особам, що надають Держмолодьжитлу/регіональним управлінням послуги зі зберігання документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних);

особам, які здійснюють представництво інтересів Держмолодьжитла/регіонального управління або надають послуги/ забезпечують іншу діяльність Держмолодьжитла, що не суперечить законодавству України;

до бюро кредитних історій, а також особам, що надають Держмолодьжитлу  послуги зі стягнення заборгованості (щодо позичальників Держмолодьжитла/регіональних управлінь);

в інших випадках, передбачених законодавством України та умовами укладених Держмолодьжитлом/регіональними управліннями договорів, коли поширення/передача персональних даних є необхідними з огляду на функції, повноваження та зобов‘язання Держмолодьжитла/регіональних управлінь у відповідних правовідносинах.

 

Держмолодьжитло  здійснює обробку персональних даних до закінчення строків їх зберігання, визначених законодавством України та внутрішніми документами Держмолодьжитла.

Порядок доступу до персональних даних визначається Держмолодьжитлом  відповідно до вимог Закону.

Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо питань обробки персональних даних у Держмолодьжитлі необхідно письмово звертатися за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2-А.

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Його реквізити: Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 2/8, тел.: (044) 253-75-89; 0800-50-17-20;

Із додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини http://www.ombudsman.gov.ua .