Проведення відкритого відбору на посаду голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

 

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на виконання доручення спостережної ради ОГОЛОШУЄ проведення відкритого відбору на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Відбір кандидатів здійснюється у формі співбесіди, яка проводиться Комісією з метою об’єктивної оцінки їх знань, управлінських, організаційних і аналітичних здібностей, комунікативності, відповідності встановленим критеріям та вимогам.

Документи для участі у відборі приймаються особисто від кандидата при наявності оригінала його паспорту для підтвердження особи кожного робочого дня до 16 год. 00 хв. до 15 листопада 2016 року (включно) за адресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса, 2а, корп.2, каб.301

До участі у відборі допускаються особи, які:

є громадянами України;

мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра) - юридичну/економічну/фінансову або будівельну;

мають сертифікат підвищення кваліфікації керівників, за напрямом діяльності фінансової установи, за програмою затвердженою Нацкомфінпослуг, строк дії якого не минув;

мають не менший, ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності в установах, що мають розгалужену регіональну структуру, з якого:

стаж роботи на керівних посадах не менший двох років, зокрема, не менший одного року на ринках фінансових послуг;

протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

мають бездоганну ділову репутацію, рекомендації від профільних професійних об’єднань та громадських організацій;

мають досвід практичної реалізації проектів у сфері житлового забезпечення, енергоефективності та залучення інвестицій у будівельну/житлову галузь.

До участі у відборі не допускаються особи:

на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, причетність до корупційних скандалів;

визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

що мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків;

що мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також особи позбавлені права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та матеріали щодо яких надійшли до Комісії, запрошуються для проведення співбесіди.

Кандидати подають до Комісії такі документи:

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації;

копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

копію військового квитка (для військовозобов'язаних);

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

копію трудової книжки;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, встановленою МОЗ;

довідку про наявність чи відсутність судимості;

кольорову фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів;

згоду на обробку персональних даних (заповнюється під час подання документів).

Може подаватися також додаткова інформація стосовно досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Контактна особа: Андреєва Л.П., тел. (044) 275-87-14

Про місце і дату проведення співбесід буде повідомлено додатково, але не пізніше десяти робочих днів до дати  проведення співбесіди

З Порядком проведення відкритого відбору та складом Комісії можна ознайомитися за посиланнями:

- Порядок проведення відкритого відбору на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

- Склад Комісії для проведення відкритого відбору на посаду голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».