Умови отримання

1.     Право на отримання кредиту мають:

1) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

2) кандидати, на яких поширюється дія пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 або пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 За умови:

1) перебування кандидата та членів сім’ї кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

або

наявності у кандидата та у членів сім’ї кандидата у власності житлової площі з моменту набрання чинності Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (27 квітня 2014 року) до моменту подання заяви про намір отримати кредит (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), що не перевищує 13,65 кв. метра  на одну особу;

або

відсутності у кандидата та у членів сім’ї кандидата на праві власності житлової площі та відсутність у них у власності житлової площі (крім житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), з моменту набрання чинності Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (27 квітня 2014 року)  до моменту подання заяви про намір отримати кредит;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу, залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.

3) внесення кандидатом 6 відсотків вартості нормативної площі житла та вартості площі житла, що перевищує нормативну.

 

2.     Термін повернення кредиту:  до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. 

3.     Відсоткова ставка за користування кредитом – 3%

Відсотки за користування кредитом не нараховуються позичальникам на яких поширюються дія пункту п’ятнадцятого статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

4.      Розмір власного внеску 6 відсотків вартості нормативної площі житла та вартість площі житла, що перевищує нормативну.

5.     Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та договірної вартості житла, але не більше граничної вартості житла, що придбавається (нормативна вартість).

!!! Площа житла, що придбавається сім’єю з однієї особи (одинока особа) і є однокімнатною квартирою, становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі, а площа житла сім’ї з двох та більше осіб – не більш як  94,5 кв. метра загальної площі.

Розрахунок граничної вартості проводиться за формулою:

Гранична вартість = опосередкована вартість 1 м² [наказ Мінінфраструктури ] * коєфіцієнт населеного пункту

1,75 - для мм. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків

1,50 - для міст-обласних центрів та міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб

1,50 - для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва

1,25 - для міст обласного значення з населенням 100-300 тис.осіб

1,00 - для інших населених пунктів

!!! Вартість продажу 1 м2 не > граничної вартості

У разі перевищення нормативної площі позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів.

«Істотні характеристики послуги»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за кредитним договором, Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, обумовлених чинним законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування». У разі прострочення Позичальником строків погашення Кредиту в порядку та в розмірі, визначених кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня виникнення простроченої заборгованості за Кредитом по день сплати зазначеної заборгованості, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сплата пені здійснюється шляхом зарахування коштів на відповідні рахунки Кредитора в розмірі, вказаному в кредитному договорі, одночасно з погашенням відповідних сум заборгованості. У разі невиконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору, в порядку визначеному кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня не виконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору по день сплати заборгованості в розмірі визначеному пунктом 4.3.14. кредитного договору, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сплата пені здійснюється шляхом зарахування коштів на відповідні рахунки в розмірі, вказаному в п. 5.3. кредитного договору, одночасно з погашенням відповідних сум заборгованості.

За невиконання або неналежне виконання вимог пунктів 4.3.2., 4.3.8., 4.3.10-4.3.12., 4.3.15, .4.3.17-4.3.20. кредитного договору, Кредитор має право вимагати від Позичальника, а Позичальник зобов’язаний на таку вимогу сплатити штраф на рахунки Кредитора у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованої за порушення зобов’язань позичальником на підставі кредитного договору не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Позичальником за кредитним договором.