Умови отримання

Право на отримання кредиту мають: 

· сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно, та їх неповнолітні діти 

· сім’я в якій чоловік або дружина є вченим віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя не перевищує 35 років включно, та їх неповнолітні діти

· неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину) 

· одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно, або вчені віком до 40 років включно, що мають науковий ступінь доктора наук та їх неповнолітні діти.

За умови, що: 

· молода сім’я (чоловік та дружина), одинокий молодий громадянин перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або у кожного з членів молодої сім’ї, одинокого молодого громадянина відсутнє у власності житло (крім житлової нерухомості, що розташована на території, що входить до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, який затверджується Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364, або кожний з членів сім’ї володіє на праві власності житловою площею, що не перевищує 13,65 квадратного метра (крім житлової нерухомості, що розташована на території, що входить до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, який затверджується Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364)

Термін повернення кредиту - до 20 років. 

Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (52,5 кв. метрів на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб та 21 кв. метрів — на  кожного наступного члена сім’ї) та найменшого показника договірної або граничної вартості житла, що придбавається (нормативна вартість).

Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для міст - обласних центрів, міст обласного значення із чисельністю населення понад 300 тис. осіб і населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж міст - обласних центрів, не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза; інших населених пунктів - у 1,5 раза.

У разі перевищення нормативної площі або нормативної вартості позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів. 

Відсоткова ставка за користування кредитом складає 7 відсотків річних.

Розмір власного внеску не менш як 6  відсотків фактичної вартості будівництва (реконструкції) чи придбання житла.

Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата, яка передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок середньомісячного доходу молодої сім’ї, одинокого молодого громадянина не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного працюючого члена сім’ї.

«Істотні характеристики послуги»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за кредитним договором, Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, обумовлених чинним законодавством України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування» та кредитним договором.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня виникнення простроченої заборгованості за Кредитом по день сплати зазначеної заборгованості, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

У разі невиконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору в порядку, визначеному кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня не виконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору по день сплати заборгованості в розмірі визначеному пунктом 4.3.14. кредитного Договору, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сплата пені здійснюється шляхом зарахування коштів на відповідні рахунки Кредитора в розмірі, вказаному в п. 5.2. кредитного договору, одночасно з погашенням відповідних сум заборгованості За невиконання або неналежне виконання вимог пунктів 4.3.2., 4.3.8., 4.3.10-4.3.12., 4.3.15, .4.3.17-4.3.20. кредитного договору, Кредитор має право вимагати від Позичальника, а Позичальник зобов’язаний на таку вимогу сплатити штраф на рахунки Кредитора у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованої за порушення зобов’язань Позичальником на підставі цього Договору не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Позичальником за кредитним договором.