Умови отримання

Право на отримання кредиту мають особи, які  займають  посади педагогічних та науково-педагогічних працівників,  перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від  14  червня 2000 р. № 963,  та  посади  наукових  працівників відповідно   до   статті   31   Закону   України  "Про  наукову і науково-технічну діяльність", які працюють у зазначеній  сфері  безперервно протягом трьох останніх років і в установленому порядку  визнані  такими,  що потребують поліпшення житлових умов.

Відсоткова  ставка –  3 відсотки  річних;

Строк кредитування –  до  20  років,  але  не  більше  ніж  до  досягнення позичальником пенсійного віку відповідно до Закону України "Про
загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування";

Перший внесок – не  менш  як  6 відсотків  вартості будівництва (реконструкції) і придбання житла;

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначається Фондом виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) і придбання житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра житла. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінінфраструктури відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. N 174, збільшену в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж м. Києва та обласних центрів, - у 1,5 рази, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 рази, для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідній області.

У разі перевищення нормативної площі житла та/або розрахункової вартості його будівництва, визначеної у кредитному договорі, позичальник сплачує в установлені строки за власний рахунок вартість будівництва понаднормативної площі житла та/або різницю між його фактичною вартістю і вартістю, визначеною у кредитному договорі.

«Істотні характеристики послуги» 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за кредитним договором, Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, обумовлених чинним законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування». У разі прострочення Позичальником строків погашення Кредиту в порядку та в розмірі, визначених кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня виникнення простроченої заборгованості за Кредитом по день сплати зазначеної заборгованості, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сплата пені здійснюється шляхом зарахування коштів на відповідні рахунки Кредитора в розмірі, вказаному в кредитному договорі, одночасно з погашенням відповідних сум заборгованості. У разі невиконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору, в порядку визначеному кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня не виконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору по день сплати заборгованості в розмірі визначеному пунктом 4.3.14. кредитного договору, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сплата пені здійснюється шляхом зарахування коштів на відповідні рахунки в розмірі, вказаному в п. 5.3. кредитного договору, одночасно з погашенням відповідних сум заборгованості.

За невиконання або неналежне виконання вимог пунктів 4.3.2., 4.3.8., 4.3.10-4.3.12., 4.3.15, .4.3.17-4.3.20. кредитного договору, Кредитор має право вимагати від Позичальника, а Позичальник зобов’язаний на таку вимогу сплатити штраф на рахунки Кредитора у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованої за порушення зобов’язань позичальником на підставі кредитного договору не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Позичальником за кредитним договором.

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначається Фондом виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) і придбання житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра житла. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінінфраструктури відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. N 174, збільшену в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж м. Києва та обласних центрів, - у 1,5 рази, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 рази, для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідній області.