Документи

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Типові правила ФФБ

Типовий договір про участь у ФФБ

Положення про Провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Зміни до Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2021 року № 274, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2021 року за № 751/36373