Консолідована фінансова звітність за 2015

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. Примітки

Фінансова звітність за 2015 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. Примітки

Звіт Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву про результати діяльності за 2014, 2015 роки

Звіт Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву про результати діяльності за 2014, 2015 роки