Консолідована фінансова звітність за 2019 рік

1. Форма №1 – Баланс (Звіт про вінансовий стан)
2. Форма №2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. Звіт незалежного аудитора

Фінансова звітність за 2019 рік

1. Форма №1 – Баланс (Звіт про вінансовий стан)
2. Форма №2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

Звіт про управління за 2019 рік

Звіт про управління за 2019 рік

Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2019 році

Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла  у 2019 році