Фінансова звітність за 2021 рік

1. Форма №1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан)
2. Форма №2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

Консолідована фінансова звітність за 2021 рік

1. Форма №1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан)
2. Форма №2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. Примітки до консолідованої фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора за 2021 рік

Звіт незалежного аудитора за 2021 рік

Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році

Публічний звіт про роботу Держмолодьжитла у 2021 році

Звіт про управління за 2021 рік

Звіт про управління за 2021 рік