Документи для отримання кредиту

Перелік документів, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЯМИ для отримання пільгового іпотечного кредиту на придбання житла
(протягом 30 календарних днів з моменту обрання переможцем)

 

Перелік документів, які додаються до заяви про надання кредиту для сім’ї з однієї особи (одинокий громадянин)

 • копія паспорту (у разі відсутності у паспорті громадянина України відомостей про зареєстроване місце проживання - витяг з реєстру територіальної громади, виданий відповідно до Закону України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла, отримані не пізніше, ніж за два дні до подання заяви про надання кредиту;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка про доходи з місця роботи за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), відомості або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, звітність про доходи за формою, встановленою органами доходів і зборів – для фізичних осіб-підприємців, з відміткою про подання у встановленому законодавством порядку, відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, інші документи, що підтверджують доходи кандидата);
 • попередній договір про придбання житла або інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з переможцем договір про придбання житла;
 • звіт про незалежну експертну оцінку майна, що виготовлений сертифікованим суб’єктом оціночної діяльності;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі звернення уповноваженої заявником особи також надається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.

 

Перелік документів, які додаються до заяви про надання кредиту для сім’ї з двох та більше осіб

 • копії паспортів кандидата/переможця та членів сім’ї кандидата/переможця (довідки про реєстрацію місця проживання особи, видані органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», в разі відсутності у документах, що посвідчують особу, відомостей про зареєстроване місце проживання (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях АР Крим,  м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);
 • копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків кандидата/переможця та членів його сім’ї (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності кандидата/переможця та членів його сім’ї житла, отримані не пізніше, ніж за два дні до подання заяви про надання кредиту (надається на кожного з членів сім’ї окремо);
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка (довідки) про доходи з місця роботи (всіх повнолітніх членів сім’ї кандидата/переможця) за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою), відомості або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, звітність про доходи за формою, встановленою органами доходів і зборів – для фізичних осіб-підприємців, з відміткою про подання у встановленому законодавством порядку, відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів (щодо всіх повнолітніх членів сім’ї кандидата), інші документи, що підтверджують доходи кандидата/переможця та повнолітніх членів його сім’ї);
 • письмова (письмові) згода (згоди) повнолітнього (-іх) члена (-ів) сім’ї кандидата/переможця, на якого (яких) розраховується розмір кредиту, щодо включення його (їх) у розрахунок кредиту (у довільній формі);
 • документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які разом з ним проживають або зареєстровані;
 • попередній договір про придбання житла або інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з переможцем договір про придбання житла;
 • звіт про незалежну експертну оцінку майна, що виготовлений сертифікованим суб’єктом оціночної діяльності;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на кожного члена сім’ї).

У разі звернення уповноваженої заявником особи також У разі звернення уповноваженої заявником особи також надається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.

З умовами страхування та переліком акредитованих страхових компаній можна ознайомитись тут.