Умови участі

1. Право на отримання кредиту мають особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

За умови:

1) відсутності у кандидата/переможця та у членів сім’ї кандидата/переможця на праві власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085);

2) підтвердження кандидатом/переможцем своєї платоспроможності.

Платоспроможність кандидата/переможця передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків, залишок середньомісячного доходу кандидата/переможця та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї (за виключенням всіх обов’язкових платежів, податків та зборів);

3) згоди на доступ Держмолодьжитла та його регіональних управлінь/іпотечного центру до кредитної історії кандидата/переможця та/або на передачу інформації до Бюро про кредитний правочин з Держмолодьжитлом (згоди на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації про нього, яка визначена пунктами 1 і 2 частини першої статті 7 Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”);

4) внесення кандидатом/переможцем на особистий рахунок не менше 6 відсотків вартості житла та коштів за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, у разі її наявності.

При цьому кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла. Крім випадків, коли за рахунок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах збудовано/будувалося  або придбано житло, доступ до якого обмежено та яке знаходиться на території, що є тимчасово окупованою.

2. Термін повернення кредиту: до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

3. Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних, на період дії кредитного договору

4. Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі               (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та договірної вартості житла, але не більше граничної вартості житла, що придбавається.

Розрахунок граничної вартості проводиться за формулою:

Гранична вартість = опосередкована вартість 1 м² [Наказ МінРегіону] * коєфіцієнт населеного пункту

1,75 - для мм. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків

1,50 - для міст-обласних центрів та міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб

1,50 - для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва

1,25 - для міст обласного значення з населенням 100-300 тис.осіб

1,00 - для інших населених пунктів

Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 м2. Вартість об’єкта кредитування, що перевищує граничну суму кредиту, сплачується позичальником за власний рахунок.

[Типова форма кредитного договору]