Умови участі

1. Право на отримання кредиту мають особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

За умови:

1) відсутності у кандидата/переможця та у членів сім’ї кандидата/переможця на праві власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації).

2) підтвердження кандидатом/переможцем своєї платоспроможності.

Платоспроможність кандидата/переможця передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків, залишок середньомісячного доходу кандидата/переможця та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї (за виключенням всіх обов’язкових платежів, податків та зборів);

3) згоди на доступ Держмолодьжитла та його відділень до кредитної історії кандидата/переможця та/або на передачу інформації до Бюро про кредитний правочин з Держмолодьжитлом (згоди на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації про нього, яка визначена пунктами 1 і 2 частини першої статті 7 Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”);

4) внесення кандидатом/переможцем на особистий рахунок не менше 6 відсотків вартості житла та коштів за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, у разі її наявності.

При цьому кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла. Крім випадків, коли за рахунок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах збудовано/будувалося або придбано житло, доступ до якого обмежено та яке розташоване на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

2. Термін повернення кредиту: до 30 років, але не більше але не більше ніж до досягнення позичальником на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором віку 65 років (включно).

3. Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних, на період дії кредитного договору.

4. Розмір власного внеску не менше 6 відсотків вартості житла та кошти за площу та вартість житла, що перевищує нормативну в разі її наявності.

5. Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (52,5 кв. метра на сім’ю з однієї особи (одинока особа) чи сім’ю з двох осіб та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї) та договірної вартості житла, але не більше граничної вартості житла, що придбавається.

Розрахунок граничної вартості проводиться за формулою:

Гранична вартість = опосередкована вартість 1 м² [Наказ Мінінфраструктури] *коєфіцієнт населеного пункту

1,75 - для мм. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків

1,50 - для міст-обласних центрів та міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб

1,50 - для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києв

1,25 - для міст обласного значення з населенням 100-300 тис.осіб

1,00 - для інших населених пунктів

Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 м2. Вартість об’єкта кредитування, що перевищує граничну суму кредиту, сплачується позичальником за власний рахунок.

[Форма кредитного договору]

«Істотні характеристики послуги» 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за кредитним договором, Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, обумовлених Договором та чинним законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

У разі прострочення Позичальником строків погашення Кредиту та відсотків в порядку та в розмірі, визначених кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня виникнення простроченої заборгованості за Кредитом та/або відсотками по день сплати зазначеної заборгованості, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

У разі невиконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору в порядку, визначеному кредитним договором, Позичальник сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

Нарахування пені здійснюється щоденно за методом «факт/факт» за період з дня не виконання Позичальником умов пункту 4.3.14. кредитного договору по день сплати заборгованості в розмірі визначеному пунктом 4.3.14. кредитного Договору, але не більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сплата пені здійснюється шляхом зарахування коштів на відповідні рахунки Кредитора в розмірі, вказаному в п. 5.3. кредитного Договору, одночасно з погашенням відповідних сум заборгованості.

За невиконання або неналежне виконання вимог пунктів 4.3.2., 4.3.8., 4.3.10-4.3.12., 4.3.15, .4.3.17-4.3.20. кредитного Договору, Кредитор, має право вимагати від Позичальника, а Позичальник зобов’язаний на таку вимогу сплатити штраф на рахунки Кредитора у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованої за порушення зобов’язань позичальником на підставі кредитного договору не може перевищувати половини суми Кредиту, одержаної Позичальником за кредитним Договором.